De Deurnese politieke situatie: N-VA: het verdriet van Deurne / Vlaanderen?

Donderdagavond 15 oktober 2015 is het zeer, zelfs pijnlijk duidelijk geworden dat er in Deurne nooit echt sprake is geweest van een kracht van verandering! De voltallige oppositie boycotte – op initiatief van het Vlaams Belang – de distritsraad. Het college had namelijk een agenda ingediend die duidelijk confrontatie zocht.

Oneerlijke politieke spelletjes

Niet minder dan 45 punten stonden op de agenda die ALLEMAAL thuis horen in de budgetbespreking die gepland staat voor december. Hoe kan je nu budgetten vastleggen zonder een totaal financieel overzicht?  Er  stonden ook 4 punten op de agenda i.v.m. de 11-juliviering in 2016 ten bedrage van € 32.500, maar zonder te vermelden wat men juist van plan is met deze centen. Wie geeft er nu een blanco cheque voor dit bedrag? De bedoeling was allicht bij een eventuele Vlaams Belang-tegenstem te roepen: “Zie je wel; het Vlaams Belang zijn geen goede Vlamingen”!  Aan deze politieke spelletjes doen wij niet mee. Daarom oordeelde het Vlaams Belang, in het belang van de Deurnenaar, dat dit geen behoorlijke manier van handelen is en dat er naar een onderhandelde oplossing moet worden gezocht.

Cordon sanitaire

De meerderheid kondigt nu inderdaad te zullen onderhandelen met de oppositie. Wij stellen echter vast dat de N-VA, bij monde van districtsvoorzitter Peter Wouters, het Vlaams Belang bij voorbaat lijkt uit te sluiten van deze onderhandelingen. De N-VA heeft er anderzijds wel geen probleem met de PVDA of het onafhankelijk raadslid Bruno De Nijs (ex N-VA’er)  te betrekken bij de onderhandelingen! Alles kan voor de N-VA. Alleen met het Vlaams Belang spreken, kan niet. Begrijpe wie begrijpen kan. Ik dacht dat de N-VA tegen het cordon sanitaire was, maar nu stel ik vast dat zij het handhaven zoals geen ander. Vlaams Belang Deurne zal dan ook haar rol als ENIGE ECHTE oppositiepartij blijven opnemen en wenst de onderhandelaars veel succes toe!

Op de barricaden

We zijn benieuwd wie er in 2018 nog wijn in zijn glas zal hebben en wie azijn, maar dat zal de toekomst uitwijzen. De Deurnenaar kan op zijn 2 oren slapen. Er zijn nog zekerheden in Deurne. Het Vlaams Belang zal altijd op de barricaden staan voor de belangen van het eigen volk.

 

Jan Van Wesembeeck

Voorzitter Vlaams Belang Deurne

Jan Van Wesembeeck
1

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...