DE CAMPAGNE “MAMA IS BOOS !” DRAAIT OP VOLLE TOEREN

Voor het schooljaar 2010-2011 kunnen ouders hun kinderen niet meer vrij inschrijven in de kleuterschool of lagere school van hun keuze. Alle kinderen moesten in de periode die liep van 6 januari tot 26 februari, aangemeld worden op de website meldjeaan.antwerpen.be. Daarna rangschikte de computer de kinderen op basis van een aantal criteria. Zogenaamde GOK-leerlingen (GOK staat voor gelijke onderwijskansen) kregen absolute voorrang.  Met andere woorden, het kind van een bemiddelde, goed opgeleide, Nederlandstalige moeder die werkt en bovendien dag en nacht voor haar kindjes zorgt, werd lager geklasseerd en moet voorrang verlenen aan een allochtoon kind.


 


Officieel luidt het dat het nieuwe inschrijvingssysteem de lange wachtrijen in sommige scholen moest vermijden. Men verliest daarbij handig uit het oog waarom die lange wachtrijen bestaan, namelijk omdat ouders uitdrukkelijk kiezen voor een bepaalde school met een specifiek pedagogisch project. Het Vlaams Belang vindt dit systeem onaanvaardbaar omdat het de vrije onderwijskeuze drastisch beperkt, het bovendien onrechtvaardig is en getuigt van anti-Vlaams racisme.


 


Dit was de reden waarom toen al door het Vlaams Belang de campagne “Mama is boos!” werd opgestart onder leiding van Anke Van dermeersch en Peggy Pooters.


 


Gemeenteraadslid Peggy Pooters interpelleerde de schepen voor onderwijs Voorhamme reeds op de Gemeenteraad van 14 december 2009 en waarschuwde voor de nefaste gevolgen van het systeem. Voor een groot aantal Vlaamse kinderen zou er geen plaats meer zijn in die éne school van hun keuze. Jonge gezinnen die door het College naar de stad werden gelokt, worden nu geconfronteerd met deze anti-Vlaamse maatregel.


 


De situatie blijkt zelfs nog erger te zijn dan verwacht. Er is een storm van protest ontstaan. 26% van onze kinderen die wel aangemeld werden, kunnen zelfs niet eens terecht in één van de Antwerpse scholen die ze opgegeven hadden. Voor deze ouders zit er niets anders op dan te wachten tot 19 april om dan opnieuw te gaan kamperen voor de scholen waar dan nog enkele plaatsjes vrij zouden zijn…. We zijn dus meer dan terug bij af !


 


Gemeenteraadslid Peggy Pooters zal tijdens de Gemeenteraad van 29 maart de schepen van Onderwijs Voorhamme opnieuw interpelleren en het wanbeleid aanklagen.


 


Ondertussen loopt de campagne “Mama is boos !” op volle toeren. U kan meer over dit onderwerp lezen op de speciale website www.mamaisboos.be.  Hier vindt u ook een enquête over de kwaliteit van het Antwerps onderwijs.

In bijlage vindt u onze persnota!


 


Blijf niet aan de zijlijn zitten  maar steun ons protest massaal !


 


Peggy Pooters


Gemeenteraadslid


 


 


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...