De begroting 2009: een cactus voor het districtscollege!

Op donderdagavond 20 november keurde de districtsraad de begroting 2009 goed. Vanuit het districtscollege en de meerderheid (die geen meerderheid meer is maar wordt gesteund door de PVDA) zal u waarschijnlijk alleen maar goede berichten ontvangen. De “goed-nieuws- show” over Deurne moet doorgaan! De fractie Vlaams Belang – VLOTT gaf een cactus aan het districtscollege. Inderdaad of alles goed nieuws is voor de Deurnenaar is af te wachten.


Onze fractie wenst inderdaad de cactus in de broek van dit districtscollege te blijven en wel om volgende redenen:


De inkomsten stijgen met 2%, de inflatie is dit jaar met 6% gestegen. Alle begrotingsposten stijgen zelfs niet met 2%. Enkel de riante wedden van de voorzitter (ongeveer 2.200 € netto ) en de districtsschepenen (1.800 € netto) gaan er  met 6% (of ongeveer 100 € per maand)  op vooruit. De zitpenningen van de districtsraadsleden blijven ongewijzigd en niet geïndexeerd op 75 € per zitting.


U leest in de begroting dat het district energiezuinige verlichting wil plaatsen maar op onze vraag om een energie-audit te doen voor het gebouw Den Tip (het lokaal cultuurcentrum) antwoordde districtsschepen Verbruggen (Groen!) dat  hij het niet nodig vond om zulke audit te doen! Dat was werk voor de administratie! Begrijpe wie begrijpe kan! Heeft deze man nu echt geen enkele politieke verantwoordelijkheid?


U moet namelijk weten dat de uitgaven voor verwarming en elektriciteit in den Tip ongeveer € 17500 bedragen (7500 € voor elektriciteit en 10.000 € voor de mazout ) Als men aan de gebruikers van Den Tip vraagt of de verwarming goed werkt dan zal je wat horen….!


Verder geeft men € 40.000 uit aan een schoonmaakbedrijf. Men wil zelfs niet bekijken of dit niet beter kan in samenwerking met de RVA, het OCMW  en de privé-schoonmaakbedrijven om zo laaggeschoolden en langdurige werklozen weer op de arbeidsmarkt te krijgen. Op die manier zou men aan sociale tewerkstelling doen! Doch wat denkt u… ook hier heeft de schepen van Groen! geen oren naar. Trouwens de nationale partijvoorzitter van Groen!, Mieke Vogels, die ook in de districtsraad zit, zweeg in alle toonaarden. Groen! is er blijkbaar enkel voor de hoogopgeleiden…


 


Er is een kilometer- en fietsvergoeding voor de districtsschepenen doch vorig jaar en dit jaar is er niemand die er gebruikt van maakt! Als niemand er gebruik van maakt waarom staat dat dan in de begroting?


 


De voorzitter, Frank Geudens, wou dit jaar een uiterst dure bureaulamp van 1000 € en krijgt volgend jaar een kunstfoto van 1.500 €. Wat als de toekomstige voorzitter in 2013 deze foto niet mooi vindt? Moet deze foto dan verdwijnen? Wij hebben gesteld dat de huidige voorzitter vanuit zijn riante wedde wel zelf een kunstfoto kan betalen die hij uiteraard zou kunnen meenemen indien hij zijn mandaat niet verlengt. De meerderheid had er geen oren naar en gunde de voorzitter zijn ontzettend dure foto! Is het geen crisis voor de meerderheid?


 


Ook de subsidie aan de vzw KIDS blijft behouden. 20.000 € voor deze in opspraak gebrachte vzw was voor ons teveel van het goede. Bovendien wordt nog steeds de naam (Chris  P.) van de coördinator van de vzw KIDS vermeld in de stukken van de begroting. Deze man wordt genoemd in een onderzoek naar mogelijke fraude bij de vzw. Uit een studie van het OCMW blijkt overigens dat deze vzw in Deurne enkel op een (ja, één) speelterrein aan de Ten Eekhovelei actief is. Dat is wel een dure speelpleinwerking! Niettegenstaande deze argumenten wenste de meerderheid deze subsidie te behouden.


 


De meerderheid wil tevens een wijkcirculatieplan opstellen, kostprijs: 81.000 €. In de vorige legislatuur werd dit opgesteld in commissie in samenspraak met de bevoegde districtsschepen. Kostprijs: de zitpenningen van de districtsraadsleden + de riante wedde van de betrokken districtsschepen. Dit plan werd reeds geïmplementeerd in de wijken Kronenburg, Lakbors en Ten Eekhove tot grote tevredenheid van de ganse buurt. De ervaring met andere districten leert ons dat deze plannen worden opgesteld door mensen die het district niet kennen. Resultaat: veel wrevel bij de uitvoering van deze plannen.


 


Voor ons blijft het saldo negatief. De voorzitter vroeg een bloemeke voor deze begroting. Van ons kreeg hij (en de andere leden van het districtscollege) een cactus!

 

 


 


Jan Van Wesembeeck                       Guy Dirckx


Voorzitter                                          Fractiesecretaris


Vlaams Belang Deurne                       Vlaams Belang VLOTT


0477/208 606                                    0495/57 62 05

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...