Nieuws

Bedankt Yola !

Langs deze weg wens ik ontslagnemend districtsraadslid Yola Bogaerts te bedanken, voor de goede samenwerking van de voorbije maanden. Ik betreur dat je Deurne...

Geen moskee op de Boterlaarbaan!

Eind augustus 2005 diende de vzw Inaaba een aanvraag voor stedebouwkundige vergunning in voor de verbouwing van een magazijn tot een gebedsruimte (lees moskee)...

OPENINGSUREN SECRETARIAAT

Vlaams Belang – Deurne heeft een secretariaat op de Turnhoutsebaan 105 (tussen de Frank Craeybeckxlaan en de Gallifortlei). Verantwoordelijke voor dit secretariaat is René...