Focus

Bedankt Yola !

Langs deze weg wens ik ontslagnemend districtsraadslid Yola Bogaerts te bedanken, voor de goede samenwerking van de voorbije maanden. Ik betreur dat je Deurne...

Geen moskee op de Boterlaarbaan!

Eind augustus 2005 diende de vzw Inaaba een aanvraag voor stedebouwkundige vergunning in voor de verbouwing van een magazijn tot een gebedsruimte (lees moskee)...