Focus

Bedankt Yola !

Langs deze weg wens ik ontslagnemend districtsraadslid Yola Bogaerts te bedanken, voor de goede samenwerking van de voorbije maanden. Ik betreur dat je Deurne...