Bijregelen verkeerslichten kruispunt Ruggeveldlaan – Boterlaarbaan

Bij de herinrichting van het kruispunt Ruggeveldlaan – Boterlaarbaan is er een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan tussen automobilisten en de trams.
Komende van de Ruggeveldlaan en de Boterlaarbaan overstekend, vervolgt de tram die op de Ruggeveldlaan op de middenstrook rijdt, over het kruispunt zijn rechte weg op een weggedeelte waarop ook de rechtdoor rijdende autobestuurders die richting Florent Pauwelslei rijden, zich bevinden. Ook de autobestuurders die links af willen slaan, lopen gevaar wanneer ze de tramlijn kruisen. In de Florent Pauwelslei  voegt de tram zich na een 50-tal meters terug in op de middenstrook.
Dit op zich creëert al een zeer gevaarlijke situatie op een druk kruispunt voor automobilisten die niet vertrouwd zijn met de omgeving.
Bovendien is het zo dat de verkeerslichten voor de tram als voor de auto's komende van de Ruggeveldlaan, richting Florent Pauwelslei, exact op hetzelfde ogenblik op groen springen, wat je als automobilist daar zeker niet verwacht. De auto's en de tram vertrekken dus op hetzelfde ogenblik.  Dit is levensgevaarlijk en zal in de toekomst ongetwijfeld tot verkeersslachtoffers leiden indien er niets aan gewijzigd wordt ! 
Advies:
Artikel  1
1 / 2
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
De districtsraad adviseert aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om de verkeerslichten op het kruispunt Ruggeveldlaan – Boterlaarbaan, komende vanop de Ruggeveldlaan, richting Florent Pauwelslei, zodanig bij te regelen dat auto's en tram niet meer op hetzelfde ogenblik vertrekken en niet meer op hetzelfde ogenblik het kruispunt oversteken. 
Artikel 2
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor de stad of het district Deurne.  

Peggy Pooters
Districtsraadslid

Bij de herinrichting van het kruispunt Ruggeveldlaan – Boterlaarbaan is er een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan tussen automobilisten en de trams.
Komende van de Ruggeveldlaan en de Boterlaarbaan overstekend, vervolgt de tram die op de Ruggeveldlaan op de middenstrook rijdt, over het kruispunt zijn rechte weg op een weggedeelte waarop ook de rechtdoor rijdende autobestuurders die richting Florent Pauwelslei rijden, zich bevinden. Ook de autobestuurders die links af willen slaan, lopen gevaar wanneer ze de tramlijn kruisen. In de Florent Pauwelslei  voegt de tram zich na een 50-tal meters terug in op de middenstrook.
Dit op zich creëert al een zeer gevaarlijke situatie op een druk kruispunt voor automobilisten die niet vertrouwd zijn met de omgeving.
Bovendien is het zo dat de verkeerslichten voor de tram als voor de auto's komende van de Ruggeveldlaan, richting Florent Pauwelslei, exact op hetzelfde ogenblik op groen springen, wat je als automobilist daar zeker niet verwacht. De auto's en de tram vertrekken dus op hetzelfde ogenblik.  Dit is levensgevaarlijk en zal in de toekomst ongetwijfeld tot verkeersslachtoffers leiden indien er niets aan gewijzigd wordt ! 
Advies:
Artikel  1
1 / 2
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
De districtsraad adviseert aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om de verkeerslichten op het kruispunt Ruggeveldlaan – Boterlaarbaan, komende vanop de Ruggeveldlaan, richting Florent Pauwelslei, zodanig bij te regelen dat auto's en tram niet meer op hetzelfde ogenblik vertrekken en niet meer op hetzelfde ogenblik het kruispunt oversteken. 
Artikel 2
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor de stad of het district Deurne.  

Peggy Pooters
Districtsraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...