Bewoners Deurne-Noord nemen heft in eigen handen

Bewoners van Deurne-Noord hebben de handen in elkaar geslagen en een buurtcomité opgericht. Hun doel is om van Deurne-Noord een betere, propere en veiligere buurt te maken. Aanleiding hiervoor zijn de vele handtasdiefstallen en overvallen van de voorbije weken in Deurne-Noord. De Deurnenaar is allesbehalve tevreden met de eerder genomen initiatieven van de politie om de criminaliteit in dit district aan te pakken, aldus gemeenteraadslid Caroline Drieghe.


 


Tijdens de veiligheidscommissie van maart jl. antwoordde de korpschef op enkele vragen van gemeenteraadslid Drieghe aangaande deze materie. Blijkt dat er bij het wijkteam, dat opgestart werd op 1 november vorig jaar, reeds 387 dossiers lopen. Afdeling Oost van de Antwerpse politie zegt dus op de hoogte te zijn van de aanhoudende criminaliteit in Deurne-Noord. Verder is de dienst preventie aan het onderzoeken of er eventueel een BIN-netwerk opgericht kan worden in de wijk rond het Bisschoppenhof. Vanaf 1 mei zou er een nieuw actieplan bij de wijkwerking starten waarbij niet enkel het problematische Bisthovenplein, maar ook andere pleintjes en parken aandachtig opgevolgd zullen worden.


 


Mooie initiatieven waar de man in de straat echter niets van weet. Hij ziet zijn straat en wijk elke dag weer een beetje meer verloederen en ziet zich verplicht de stijgende criminaliteit erbij te nemen. Het Vlaams Belang is dan ook voorstander van het oprichten van een veiligheidscommissie, zodat er qua criminaliteit korter op de bal kan gespeeld worden en de bevolking beter ingelicht kan worden over de maatregelen die de politie neemt aangaande inbraakgolven en andere criminele feiten in hun district. Het districtsbestuur echter schuilt zich achter het feit dat zij zogezegd niet bevoegd zijn en kijkt gapend naar de stad. De vraag blijft echter wel leven. Het Vlaams Belang is van mening dat met het organiseren van een veiligheidscommissie op zijn minst al een teken van vertrouwen zou gegeven worden aan de bevolking om zo te laten zien dat zowel de politiek als de politie bezig is met de veiligheid van de Antwerpenaren.


 


Caroline Drieghe vroeg dan ook met aandrang om extra controle uit te oefenen in Deurne-Noord, waarop de korpschef positief reageerde.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...