Baken Mortselsesteenweg

Interpellatie van Peggy Pooters: plaatsing baken aan Mortselsesteenweg

 

Al meermaals interpelleerde ik over het kunstwerk op de Mortselsesteenweg en over de vertragingen ten gevolge van de opeenvolgende (technische) problemen.

 

Nu pas, einde oktober – begin november – met heel wat vertraging dus – heeft de kunstenaar het kunstwerk geïnstalleerd.

 

I.p.v. glas heeft de kunstenaar blijkbaar echter plastic gebruikt. Dit plastic verhindert het zicht op de luchthaven. Een aantal jaren geleden werd hier speciaal een zitbank geplaatst om de buurtbewoners en andere vliegtuigfanaten de kans te geven om vanop deze rustige plek naar de opstijgende en landende vliegtuigen te kijken. Vanop de zitbank kan je dit nu helaas niet meer zien….  Veel buurtbewoners vinden dit kunstwerk dan ook een lelijk iets dat hun mooi zicht belemmert. Was dat het oorspronkelijk doel van het kunstwerk?

 

Mijn vragen luiden dan ook:

 

1. Was het districtscollege op de hoogte van deze verandering, nl. het belemmeren van het zicht?

 

2. Waarom werd de districtsraad niet ingelicht over de uiteindelijke plaatsing van het kunstwerk? Is er nog een inhuldigingsmoment voorzien zoals aanvankelijk gepland was?

 

3. Heeft het districtscollege al reacties gekregen van buurtbewoners i.v.m. dit kunstwerk?

 

4.Gaat het districtscollege rekening houden met de opmerkingen van de buurtbewoners?

 

5. Dient dit kunstwerk in de huidige vorm zo te blijven staan? 

 

Peggy Pooters
Districtsraadslid

Interpellatie van Peggy Pooters: plaatsing baken aan Mortselsesteenweg

 

Al meermaals interpelleerde ik over het kunstwerk op de Mortselsesteenweg en over de vertragingen ten gevolge van de opeenvolgende (technische) problemen.

 

Nu pas, einde oktober – begin november – met heel wat vertraging dus – heeft de kunstenaar het kunstwerk geïnstalleerd.

 

I.p.v. glas heeft de kunstenaar blijkbaar echter plastic gebruikt. Dit plastic verhindert het zicht op de luchthaven. Een aantal jaren geleden werd hier speciaal een zitbank geplaatst om de buurtbewoners en andere vliegtuigfanaten de kans te geven om vanop deze rustige plek naar de opstijgende en landende vliegtuigen te kijken. Vanop de zitbank kan je dit nu helaas niet meer zien….  Veel buurtbewoners vinden dit kunstwerk dan ook een lelijk iets dat hun mooi zicht belemmert. Was dat het oorspronkelijk doel van het kunstwerk?

 

Mijn vragen luiden dan ook:

 

1. Was het districtscollege op de hoogte van deze verandering, nl. het belemmeren van het zicht?

 

2. Waarom werd de districtsraad niet ingelicht over de uiteindelijke plaatsing van het kunstwerk? Is er nog een inhuldigingsmoment voorzien zoals aanvankelijk gepland was?

 

3. Heeft het districtscollege al reacties gekregen van buurtbewoners i.v.m. dit kunstwerk?

 

4.Gaat het districtscollege rekening houden met de opmerkingen van de buurtbewoners?

 

5. Dient dit kunstwerk in de huidige vorm zo te blijven staan? 

 

Peggy Pooters
Districtsraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...