ARENAPLEIN OPGEKUIST EN VEILIGER DANKZIJ HET VLAAMS BELANG DEURNE !

In 2000 werd het Arenaplein heraangelegd en beloofde het Stadsbestuur om de leefbaarheid in deze wijk te vergroten. Aanvankelijk was dit ook het geval, namelijk toen de heraanleg nog gepaard ging met een gerichte wijkwerking. Deze inspanningen doofden echter vrij snel uit. In de voorbije jaren en maanden nam de “on-leefbaarheid” steeds toe totdat de situatie escaleerde met het stukgooien van de verlichting aan de Arenahal. Er waren tal van opeenvolgende klachten over vandalisme, rondhangende jongeren, sluikstort, nachtlawaai, enz…

Waarschijnlijk hebt u gemerkt dat het Arenaplein er sinds een paar weken wel properder bijligt, dat het vandalisme, het sluikstort en nachtlawaai verminderd is. Uiteraard is dit een positieve evolutie maar wat ligt aan de oorsprong van deze verbetering?

Welnu, onlangs heb ik dit thema aangekaart in de Antwerpse Gemeenteraad. Ik heb een uitgebreid antwoord ontvangen met een opsomming van de acties die reeds ondernomen werden, en met de opmerking dat het Arenaplein steeds een belangrijk aandachtspunt is geweest van het stadscollege en de ordediensten.

U, als bewoner van Deurne, weet echter wel dat de realiteit heel anders is. Jarenlang werden de problemen van dit plein genegeerd en werd er vanuit het Stadhuis te zacht gereageerd op de escalerende problemen waarmee de bewoners van de wijk dagdagelijks geconfronteerd worden.

Conclusie: op het Vlaams Belang kan u rekenen voor uw veiligheid en voor een leefbare wijk!

Peggy Pooters
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...