Antwerpen: geregistreerde criminaliteit stijgt in 2009 met 9%

Opeenvolgende daling van criminaliteit van vorige jaren ongedaan gemaakt door plotse stijging ten gevolge van toename georganiseerde criminaliteit.
Vlaams Belang wil nultolerantie en snelrechtbank in Antwerpen

De criminaliteitsstatistieken voor de eerste 11 maanden van 2009 zijn bekend. Uit die politiecijfers blijkt een globale stijging van de geregistreerde criminaliteit met 9% t.o.v. het jaar voordien. Dat is slecht nieuws voor Antwerpen. Daarmee komt een einde aan de licht dalende trend van de voorgaande jaren. Meer nog die daling wordt volledig tenietgedaan. We zitten terug op het bijna hoogste niveau ooit (2004). In 2008 werden in totaal 46284 criminele feiten geregistreerd. Dat was een daling van 4% t.o.v. 2007 (48266). Met een stijging van 9% zullen we in 2009 de kaap van de 50.000 geregistreerde criminele feiten overschrijden. 


 


Totaal feiten geregistreerde criminaliteit2000


42.116


2001


46.591


2002


52.246


2003


49.264


2004


50.860


2005


47.263


2006


49.778


2007


48.266


2008


46.284


 


In de volgende tabel ziet u een overzicht van de geregistreerde criminele feiten per zone voor de 11 eerste maanden van 2009. De cijfers zijn afkomstig uit een rapport (dec.’09) van de Dienst Strategische Misdrijfanalyse van de lokale politie. De nota vermeldt een globale stijging van de geregistreerde criminaliteit van 9%. Uit die politiegegevens blijkt tevens dat in op één na alle zones de criminaliteit stijgt.


Zone Centrum (Antw 2018, deel Berchem)


          + 7%


Zone City (Antw 2060, Borgerhout)


          + 13%


Zone West (Linkeroever, Antw 2000)


          + 13%


Zone Noord (Luchtbal, Merksem, Ekeren, Bezali)


          -3%


Zone Oost (Deurne, deel van Berchem)


          + 5%


Zone Zuid (Wilrijk, Hoboken, Antw 2020)


          + 11%


 


De stijging in 2009 wordt sterk bepaald door de evolutie van de woninginbraken (+10%), het vandalisme (+20%), inbraken in handelszaken (+25%), winkeldiefstallen (+17%), gewone diefstallen (+6%) en diefstallen met geweld (+8%). Voor het overige is er een daling van het aantal inbraken in auto’s (-7%). Ook inzake de twee nieuwe korpsprioriteiten die de lokale politie zich het voorbije jaar stelde, dalen de cijfers lichtjes, nl. IFG (intrafamiliaal geweld) en drugshandel.


Tijdens de gemeenteraad van januari jl. vestigde het Vlaams Belang reeds de aandacht op de stijging van het bendegeweld en op de toename van de criminaliteit in en om het openbaar vervoer. Een harde kern criminele jongeren en enkele voornamelijk Oost-Europese en Maghrebijnse bendes zorgen voor alweer een toename van de criminaliteit in onze stad. Niet enkel in Brussel dringen zich dus maatregelen op, ook in Antwerpen moet de criminaliteit hard aangepakt worden. Maar de Antwerpse burgemeester steekt zijn hoofd al jaren in het zand als het om onveiligheid en criminaliteit gaat. Het Antwerps stadsbestuur heeft zich achter de dalende criminaliteitscijfers van de voorbije jaren verscholen om niet extra te moeten investeren in de aanpak van onveiligheid en criminaliteit. Niet enkel Brussel, maar ook Antwerpen kent zijn moeilijke buurten en wordt geconfronteerd met de typische grootstedelijke criminaliteit. De Antwerpse burgemeester moet bij de federale regering ook voor Antwerpen bijkomende middelen vragen.


Het Vlaams Belang pleit alvast ook in Antwerpen voor een nultolerantiebeleid. De aanpak zoals die momenteel geldt in de Diepestraat, moet fors uitgebreid worden. Nultolerantie inzake criminaliteit en geweld moet gelden in de ganse stad. Om dit efficiënt in de praktijk te kunnen brengen, moet voldoende politie op straat ingezet kunnen worden, dienen er voldoende opvangplaatsen in gesloten opvangcentra voor minderjarigen voorzien te worden, moet het Antwerps parket het ‘lik op stuk’- beleid mee ondersteunen en dient de bouw van de nieuwe Antwerpse gevangenis snel aan te vatten. Het Vlaams Belang vraagt dat ook in Antwerpen een snelrechtbank zou komen ter berechting van straatcriminelen en geweldenaars.


 


 


 


 


Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...